Balta team | Balta Jobs

Referentiebewijs inclusieve Onderneming 2021

De voorbije jaren zette Balta in op diversiteit op de werkvloer. Wij, als bedrijf, helpen onze werknemers drempels in hun job te overwinnen via gerichte opleidingsinspanningen zoals werkplekleren, taaltraining en binnenkort ook IT vaardigheden.

 

Deze inzet resulteert vandaag in een ‘Referentiebewijs inclusieve Onderneming 2021’, dat jaarlijks wordt uitgereikt door Sterpunt Inclusief Ondernemen, de koepelorganisatie van de Werkplekarchitecten die een inclusieve arbeidsmarkt nastreeft.

 

Het Referentiebewijs toont aan dat Balta, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

 

Wij zijn dus trots om de naam van inclusieve Ondernemer te mogen dragen.

 

Meer informatie op https://www.inclusiefondernemen.be/.

 

Deel dit bericht