Trouvez votre emploi | Balta Jobs

Santé, Sécurité & Environnement

Êtes-vous intéressé par l'emploi ? HSE COÖRDINATOR?

HSE Coördinator

HSE Coördinator

Functieprofiel

 • Masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring
 • Opleiding preventieadviseur niveau 2 en/of milieucoördinator
 • Ervaring binnen veiligheid, milieu en/of ISO in een productie-omgeving


Bevoegdheden

 • Uitvoeren van metingen en inspecties volgens vastgelegde procedures op zowel productiemethodes als producten om erop toe te zien dat het milieubeleid binnen de organisatie nageleefd wordt.
 • Je levert een bijdrage aan het naleven van vergunningen en begeleiden van vergunningverlenende en extern instanties bij audits en inspecties
 • Je onderhoud contacten met externe partijen aangaande arbeidsomstandigheden en bent de in- en externe vertegenwoordiger voor dit onderwerp.


Verantwoordelijkheden

Ontwikkelen, coördineren en opvolgen van het beleid voor preventie en bescherming op het werk met als doel de wettelijke normen zoals bepaald in de welzijnswet na te leven en/of het ontwikkelen en optimaliseren van procedures op het vlak van milieu met als doel bij te dragen tot een optimale naleving van de wettelijke normen.

 • Meewerken aan het opstellen van het strategische milieubeleidsplan binnen de richtlijnen van de organisatie om de milieukosten te beheersen, het imago van de organisatie te beschermen en de risico's te beperken.
 • Coördineren en organiseren van de verschillende activiteiten binnen de afdeling milieu of preventie naargelang de prioriteiten en de noden van de (interne) klant om een efficiënte en doeltreffende service te kunnen bieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de organisatie binnen de gestelde termijnen.
 • Detecteren van probleemgebieden inzake milieu of preventie en aanpassen van bestaande of ontwikkelen van nieuwe procedures, processen en regels ter bevordering van het milieu om het milieubeleid binnen de organisatie te optimaliseren.
 • Rapporteren van de bevindingen en vastgestelde tekortkomingen aan het management en formuleren van adviezen om het milieubeleid of het preventiebeleid voortdurend te actualiseren.
 • Bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
 • Opsporen, analyseren en evalueren van de gevaren en risico’s op het werk om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen om de risico’s te minimaliseren en/of uit te schakelen.
 • Coördineren van projecten rond een bepaald preventiethema om verbeteringen aan te brengen op veiligheidsvlak.
 • Analyseren van arbeidsongevallen en achterhalen van oorzaken om de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en dynamisch risicobeheerssysteem voor te stellen.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties binnen het vakgebied, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de nieuwe ontwikkelingen om zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis


Rapporteert aan de Operations Manager

Envie de savoir à quoi vous ressembleriez en costume Balta ?

Vous aviez toujours rêvé de vous teindre les cheveux en bleu ?

Envie de savoir à quoi vous ressembleriez en costume Balta ?

Vous aviez toujours rêvé de vous teindre les cheveux en bleu ?